Sửa chữa và bảo dưỡng

Kế hoạch bảo dưỡng được thiết lập để bạn chắc chắn rằng chiếc xe của mình được duy trì trong tình trạng hoạt động tốt nhất bằng cách thực hiện đầy đủ lịch bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu.

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẢO HÀNH

Cùng với việc thực hiện đầy đủ lịch bảo dưỡng định kỳ, bạn nên thực hiện việc kiểm tra xe mỗi ngày để bảo đảm rằng xe của bạn luôn ở trong tình trạng hoàn hảo. Bằng cách này bạn có thể kịp thời phát hiện ra những hỏng hóc và điều chỉnh nó trước khi có thể xảy ra những vấn đề hỏng hóc lớn. Cách thực hiện việc kiểm tra hằng ngày này cũng được chỉ dẫn cặn kẽ trong Sách Hướng Dẫn Sử Dụng.

Sách Hướng Dẫn Sử Dụng đã nêu Lịch Bảo Dưỡng với thời hạn và chi tiết các công việc cần thực hiện, phần sau của sổ bảo hành là những Ghi Nhận Về Bảo Dưỡng Định Kỳ, chúng phải được Suzuki Việt Nhật đóng dấu xác nhận sau mỗi lần thực hiện bảo dưỡng định kỳ.

Xin đừng lơ là công việc bảo dưỡng xe vì nó chẳng những ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn, đến tuổi thọ của xe mà còn giúp bạn tận dụng những ích lợi mà hệ thống Dịch Vụ Hậu Mãi của Suzuki Việt Nhật có thể dành cho bạn.

Sua chua & bao duong

KỲ BẢO DƯỠNG 5.000 - 15.000 - 25.000 - 35.000 - 45.000 KM

STT Vật Tư Loại xe ĐVT Số lượng Số lượt Đơn Giá Thành tiền
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch ERTIGA Lít 3.2 1 100,000 320,000
2 Công bảo dưỡng Lần 1 1 150,000 150,000
CỘNG 470,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch CIAR Lít 3.2 1 100,000 320,000
2 Công bảo dưỡng Lần 1 1 150,000 150,000
CỘNG 470,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch GRAND VITARA Lít 5.3 1 100,000 530,000
2 Công bảo dưỡng Lần 1 1 150,000 150,000
CỘNG 680,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch APV Lít 3.8 1 100,000 380,000
2 Công bảo dưỡng Lần 1 1 110,000 110,000
CỘNG 490,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch SWIFT Lít 3.2 1 100,000 320,000
2 Công bảo dưỡng Lần 1 1 150,000 150,000
CỘNG 470,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch VITARA Lít 4.3 1 100,000 430,000
2 Công bảo dưỡng Lần 1 1 150,000 150,000
CỘNG 580,000
1 Nhớt máy SUZUKI tải CARRY PRO Lít 3.8 1 85,000 323,000
2 Công bảo dưỡng Lần 1 1 110,000 110,000
CỘNG 433,000
1 Nhớt máy SUZUKI tải SUPER CARRY Lít 3.3 1 85,000 280,500
2 Công bảo dưỡng Lần 1 1 110,000 110,000
CỘNG 390,500

KỲ BẢO DƯỠNG 10.000 - 30.000 - 50.000 - 70.000 - 90.000 KM

STT Vật Tư Loại xe ĐVT Số lượng Số lượt Đơn Giá Thành tiền
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch ERTIGA Lít 3.4 1 100,000 340,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 198,000 198,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 200,000 200,000
CỘNG 738,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch CIAR Lít 3.4 1 100,000 340,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 255,000 255,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 200,000 200,000
CỘNG 795,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch GRAND VITARA Lít 5.5 1 100,000 550,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 205,000 205,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 200,000 200,000
CỘNG 955,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch APV Lít 4.0 1 100,000 400,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 198,000 198,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 140,000 140,000
CỘNG 738,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch SWIFT Lít 3.4 1 100,000 340,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 255,000 255,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 200,000 200,000
CỘNG 795,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch VITARA Lít 4.5 1 100,000 450,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 205,000 205,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 200,000 200,000
CỘNG 855,000
1 Nhớt máy SUZUKI tải CARRY PRO Lít 4.0 1 85,000 340,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 198,000 198,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 140,000 140,000
CỘNG 678,000
1 Nhớt máy SUZUKI tải SUPER CARRY Lít 3.5 1 85,000 297,500
2 Lọc nhớt cái 1 1 184,000 184,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 140,000 140,000
CỘNG 621,500

KỲ BẢO DƯỠNG 20.000 - 60.000 - 100.000 KM

STT Vật Tư Loại xe ĐVT Số lượng Số lượt Đơn Giá Thành tiền
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch ERTIGA Lít 3.4 1 100,000 340,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 198,000 198,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 370,000 370,000
CỘNG 908,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch CIAR Lít 3.4 1 100,000 340,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 255,000 255,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 370,000 370,000
CỘNG 965,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch GRAND VITARA Lít 5.5 1 100,000 550,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 205,000 205,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 370,000 370,000
CỘNG 1,125,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch APV Lít 4.0 1 100,000 400,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 198,000 198,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 270,000 270,000
CỘNG 868,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch SWIFT Lít 3.4 1 100,000 340,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 255,000 255,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 370,000 370,000
CỘNG 965,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch VITARA Lít 4.5 1 100,000 450,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 205,000 205,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 370,000 370,000
CỘNG 1,025,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch CARRY PRO Lít 4.0 1 85,000 340,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 198,000 198,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 270,000 270,000
CỘNG 808,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch SUPER CARRY Lít 3.5 1 85,000 297,500
2 Lọc nhớt cái 1 1 184,000 184,000
3 Công bảo dưỡng Lần 1 1 270,000 270,000
CỘNG 751,500

KỲ BẢO DƯỠNG 40.000 - 80.000 - 120.000  KM

STT Vật Tư Loại xe ĐVT Số lượng Số lượt Đơn Giá Thành tiền
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch ERTIGA Lít 3.4 1 100,000 340,000
2 Lọc nhớt Cái 1 1 198,000 198,000
3 Lọc gió động cơ Cái 1 1 376,000 376,000
4 Bugi đánh lửa Cái 4 1 140,000 560,000
5 Lọc xăng Cái 1 1 1,265,000 1,265,000
6 Dầu thắng Lít 1 1 260,000 260,000
7 Nhớt hộp số tự động Lít 1 1 260,000 260,000
8 Nhớt cầu Lít 1 1 413,000 413,000
9 Công bảo dưỡng Lần 1 1 450,000 450,000
CỘNG 4,122,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch CIAR Lít 3.4 1 100,000 340,000
2 Lọc nhớt Cái 1 1 255,000 255,000
3 Lọc gió động cơ Cái 1 1 454,000 454,000
4 Bugi đánh lửa Cái 4 1 123,000 492,000
5 Lọc xăng Cái 1 1 1,265,000 1,265,000
6 Dầu thắng Lít 1 1 260,000 260,000
7 Nhớt hộp số tự động Lít 1 1 260,000 260,000
8 Nhớt cầu Lít 1 1 413,000 413,000
9 Công bảo dưỡng Lần 1 1 450,000 450,000
CỘNG 4,189,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch GRAND VITARA Lít 5.5 1 100,000 550,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 205,000 205,000
3 Lọc gió động cơ Cái 1 1 454,000 454,000
4 Bugi đánh lửa Cái 4 1 153,000 612,000
5 Lọc xăng Cái 1 1 1,265,000 1,265,000
6 Dầu thắng Lít 1 1 260,000 260,000
7 Nhớt hộp số tự động Lít 1 1 260,000 260,000
8 Nhớt cầu Lít 1 1 413,000 413,000
9 Công bảo dưỡng Lần 1 1 450,000 450,000
CỘNG 4,469,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch APV Lít 4.0 1 100,000 400,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 198,000 198,000
3 Lọc gió động cơ Cái 1 1 514,000 514,000
4 Bugi đánh lửa Cái 4 1 153,000 612,000
5 Lọc xăng Cái 1 1 1,265,000 1,265,000
6 Dầu thắng Lít 1 1 260,000 260,000
7 Nhớt hộp số tự động Lít 1 1 260,000 260,000
8 Nhớt cầu Lít 1 1 413,000 413,000
9 Công bảo dưỡng Lần 1 1 390,000 390,000
CỘNG 4,312,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch SWIFT Lít 4.5 1 100,000 450,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 255,000 255,000
3 Lọc gió động cơ Cái 1 1 472,000 472,000
4 Bugi đánh lửa Cái 4 1 171,000 684,000
5 Lọc xăng Cái 1 1 1,265,000 1,265,000
6 Dầu thắng Lít 1 1 260,000 260,000
7 Nhớt hộp số tự động Lít 1 1 260,000 260,000
8 Nhớt cầu Lít 1 1 413,000 413,000
9 Công bảo dưỡng Lần 1 1 450,000 450,000
CỘNG 4,509,000
1 Nhớt máy SUZUKI du lịch VITARA Lít 4.3 1 100,000 430,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 205,000 205,000
3 Lọc gió động cơ Cái 1 1 472,000 472,000
4 Bugi đánh lửa Cái 4 1 127,000 508,000
5 Lọc xăng Cái 1 1 556,000 556,000
6 Dầu thắng Lít 1 1 260,000 260,000
7 Nhớt hộp số tự động Lít 1 1 260,000 260,000
8 Nhớt cầu Lít 1 1 413,000 413,000
9 Công bảo dưỡng Lần 1 1 370,000 370,000
CỘNG 3,474,000
1 Nhớt máy SUZUKI tải CARRY PRO Lít 4.0 1 85,000 340,000
2 Lọc nhớt cái 1 1 198,000 198,000
3 Lọc gió động cơ Cái 1 1 514,000 514,000
4 Bugi đánh lửa Cái 4 1 153,000 612,000
5 Lọc xăng Cái 1 1 1,265,000 1,265,000
6 Dầu thắng Lít 1 1 260,000 260,000
7 Nhớt hộp số Lít 1 1 415,000 415,000
8 Nhớt cầu Lít 1 1 415,000 415,000
9 Công bảo dưỡng Lần 1 1 390,000 390,000
CỘNG 4,409,000
1 Nhớt máy SUZUKI tải SUPER CARRY Lít 3.5 1 85,000 297,500
2 Lọc nhớt cái 1 1 184,000 184,000
3 Lọc gió động cơ Cái 1 1 212,000 212,000
4 Bugi đánh lửa Cái 4 1 70,000 280,000
5 Lọc xăng Cái 1 1 130,000 130,000
6 Dầu thắng Lít 1 1 260,000 260,000
7 Nhớt hộp số tự động Lít 1 1 415,000 415,000
8 Nhớt cầu Lít 1 1 415,000 415,000
9 Công bảo dưỡng Lần 1 1 390,000 390,000
CỘNG 2,583,500

Tại sao bảo dưỡng định kỳ là quan trọng

Những phụ tùng hao mòn bắt đầu mòn và hư hỏng và dầu nhớt / hoá chất mất đi hiệu quả sau thời gian dài. Bạn có thể không chú ý đến những thay đổi vì quá trình diễn ra rất chậm.

Bạn sẽ không bận tâm với xe Suzuki nếu bạn bảo dưỡng xe thường xuyên và cẩn thận, ví dụ thường xuyên thay nhớt máy, bố phanh đúng thời gian định rõ. Bảo dưỡng thường xuyên để chắc rằng xe Suzuki của bạn có thật sự an toàn, độ tin cậy, thoải mái và hiệu suất tối ưu. Việc này sẽ tiết kiệm tiền của bạn khi sử dụng lâu dài, tránh những sự cố nghiêm trọng và tốn kém. Bảo dưỡng tốt cũng nâng cao giá trị xe khi bạn bán lại chúng.

Suzuki Việt nhật khuyến cáo dùng phụ tùng chính hiệu khi thay thế bất kỳ phụ tùng nào của xe Suzuki trong khi bảo dưỡng và sửa chữa.

Đại lý uỷ quyền Suzuki có hiểu rõ sản phẩm Suzuki sẽ rất hân hạnh được giúp đỡ bạn. Họ sẽ kiểm tra xe, nói với bạn tình hình hiện tại và khuyến cáo các giải pháp tốt nhất.

Gói bảo dưỡng Suzuki có thể có sẵn ở vùng bạn ở. Họ sẽ cho bạn lựa chọn về dịch vụ kiểm tra, thay thế chi tiết hao mòn và dầu nhớt / hoá chất định kì. Vui lòng liên hệ với đại lý uỷ quyền Suzuki để biết thêm thông tin.

Lịch bảo dưỡng và thay thế phụ tùng có thể thay đổi tuỳ thuộc vùng loại xe, số km điều kiện sử dụng... Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hay hỏi đại lý Suzuki uỷ quyền để biết thêm thông tin.

Our Social Facebook | Google

Top