Phụ tùng linh kiện xe du lịch, xe thuơng mại Suzuki.

Phụ tùng xe du lịch Suzuki và xe tải Suzuki được Suzuki Việt Nhật nhập khẩu từ chính hãng Suzuki. Hàng hóa phụ tùng của chúng tôi luôn có đầy đủ barcode, invoice, packing list, chế độ bảo hành chính hãng, nên Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về tính tương thích cũng như chất lượng.

Những linh kiện thường xuyên sử dụng và thay thế được chúng tôi đặt hàng và nhập hàng với số lượng lớn, nên phụ tùng luôn luôn có sẳn tại kho, không mất thời gian chờ đợi

Một số phụ tùng thông dụng của các dòng xe du lịch Suzuki như Ertiga, Vitara, Ciaz, và xe tải Super Carry,  như lọc gió, lọc nhớt, cup-ben thắng, bố thắng, kiếng chiếu hậu, bạc (sec-mang)…

TÊN PHỤ TÙNG  GÍA BÁN ĐÃ CÓ VAT MODEL MẢ CỦ GHI CHÚ
DUI DEN SUONG MU, SAU.                             553,000 APK416
CHAN BUN TRUOC.                           2,478,300 APK416E96
CHAN BUN ( TRUCK TRUOC, PRO SAU).                           22,000 SUPER CARRY/PRO 72210-85842V000
CHAN BUN SAU.                        2,363,900 APK416E96
TAM CACH AM.                          891,000 AZH414 72440-71L00-000
THAM LOT SAN VITARA (XAM).     1,100,000 APK416E96
THAM LOT SAN VITARA (CAM).            1,100,000 APK416E96
THAM LOT SAN VITARA ( XANH).            1,100,000 APK416E96
THAM LOT SAN VITARA (DO).                1,100,000 APK416E96
THAM LOT SAN.                       400,000 CARRY PRO 99000-61J00VFLR
THAM LOT SAN.                       325,001 CARRY TRUCK 99000-773KYVFLR
LO GO  SPECIAL.                    266,011 AZH414
BO CHE NANG.                       959,200 AZH414
KE DE DO, SAU.                 2,193,125 AZH414
BO CHE MUA.                   921,800 VITARA
BO CHE NANG.                 938,000 ERTIGA 990H0-990AW-008
BO CHE MUA.                 379,500 CARRY PRO
BO CHE MUA.                 330,000 CARRY TRUCK
VO CHIA KHOA,TRANG.                 165,000 AUTO COMMON
VO CHIA KHOA,XANH.            165,000 AUTO COMMON
VO CHIA KHOA,VANG.         165,000 AUTO COMMON
VO CHIA KHOA,HONG.          165,000 AUTO COMMON
VO CHIA KHOA, VANG CHANH.             165,000 AUTO COMMON
OP TAY NAM CUA.               549,877 NEW SWIFT 99000-99013-DF6
CAN TRUOC.         6,368,460 NEW SWIFT
OP CAN TRUOC PHIA DUOI.       5,186,332 NEW SWIFT
FRONT UNDER SPOILER.        8,327,778 NEW SWIFT
TAM LOT HANH LY.              891,000 NEW SWIFT
KHAY CHUA HANG PHIA DUOI.           3,446,991 AZH414
DUOI LUOT GIO.              3,967,761 NEW SWIFT
DUOI LUOT GIO.            3,850,000 NEW SWIFT
CAN SAU.              6,641,785 NEW SWIFT
FRONT GRILLE.          5,480,156 NEW SWIFT
OP HONG PHIA DUOI.           8,486,726 NEW SWIFT
CAN SAU DUOI.        6,545,000 NEW SWIFT
LUOI TAN NHIET TRUOC.        4,400,524 NEW SWIFT
OP BAC CUA.         8,919,900 NEW SWIFT 99000-99064-A6D
OP NAP BINH XANG.               1,571,616 NEW SWIFT
VO DEN SUONG MU.             193,833 NEW SWIFT
LOC GIO MAY LANH, KHANG BUI PM2.5      770,000 VITARA
LOC GIO MAY LANH, CHONG GAY DI UNG. 704,000 SWIFT
BO TRANG TRI BAC CUA. 2,974,681 NEW SWIFT
HOP DUNG DO TRUNG TAM. 2,912,655 AZH414
MOC TREO. 138,772 AZH414
STANDARD.   3,177,900 SWIFT
KEO DAN NYLONG CHONG THAM CUA. 490,001 AUTO COMMON
BO PHU KIEN NOI THAT SWIFT. 3,526,708 SWIFT
DUOI LUOT GIO (CHUA SON).   5,104,000 APK416E96
OP TRANG TRI, HONG XE.  3,947,778 APK416E96
OP TRANG TRI, HONG XE. 7,260,000 APK416E96
OP TRANG TRI, DEN CHAY NGAY. 1,915,834 APK416E96
OP TRANG TRI, DEN CHAY NGAY.   3,080,000 APK416E96
LUOI KHOANG HANG LY. 880,000 APK416E96
TUA TAY, TRUNG TAM.   5,830,000 APK416E96 990E0-54P35-000
OP TRANG TRI CAN TRUOC. 6,524,100 APK416E96 990E0-54P44-000
OP TRANG TRI CAN SAU. 6,409,700 APK416E96
OP BAC CUA HAU. 1,650,000 APK416E96
OP TRANG TRI CALANG.   1,676,400 APK416E96
OP TRANG TRI CALANG. 1,675,972 APK416E96
TRANG TRI OP CHAN BUN TRUOC.   701,800 APK416E96
OP TRANG TRI TAPLO (TRANG).   2,585,000 APK416E96
OP TRANG TRI TAPLO (XANH). 2,585,000 APK416E96
OP TRANG TRI TAPLO (CAM).  2,585,000 APK416E96
OP TRANG TRI TAPLO ( TRANG NGA). 2,585,000 APK416E96
OP TRANG TRI CUA GIO (TRANG).   1,100,000 APK416E96
OP TRANG TRI CUA GIO (XANH). 1,100,000 APK416E96
OP TRANG TRI CUA GIO (CAM). 1,100,000 APK416E96
OP TRANG TRI CUA GIO (TRANG NGA). 1,100,000 APK416E96
OP TRANG TRI VOLANG TRANG.   550,000 APK416E96
OP TRANG TRI VOLANG. 550,000 APK416E96
OP TRANG TRI VOLANG CAM. 550,000 APK416E96
OP TRANG TRI VOLANG. 550,000 APK416E96
OP TRANG TRI, CAN SO (TRANG). 880,000 APK416E96
OP TRANG TRI, CAN SO (XANH). 880,000 APK416E96
OP TRANG TRI, CAN SO (CAM). 880,000 APK416E96
OP TRANG TRI, CAN SO (TRANG NGA). 880,000 APK416E96
BO TRANG TRI BAN DAP (BAC). 4,345,000 APK416E96
BO TRANG TRI BAN DAP (CAM). 4,345,000 APK416E96
BO TRANG TRI BAN DAP (XANH). 4,345,000 APK416
OP TAY NAM CUA. 2,420,000 APK416E96
OP TRANG TRI CUA SAU. 1,131,009 AZH414
TAM LOT SAN (75901-68L50-PU4). 990,000 SWIFT
TAM LOT SAN. 636,900 S.CARRY PRO
MIENG LUOI KHOANG HANH LY. 535,412 AVI414 Ertiga
MOC TREO SAU GHE.  297,000 AVI414 Ertiga
THANH OP HOC GIO MAU CHROME. 958,104 AVI414 Ertiga
MIENG OP TRANG TRI CUA SAU CHROME. 831,296 AVI414 Ertiga
OP NAP BINH XANG. 825,000 AVI414 Ertiga
HOP TUA TAY, TRUNG TAM. 4,067,312 AVI414-E31 Ertiga
BO OP BAO VE CUA SAU. 1,485,000 AVI414 Ertiga
KHAY HANH LY. 625,928 AVI414 Ertiga
MIENG DEM CUA SAU. 406,042 AVI414 Ertiga
DUOI LUOT GIO (PRIMER). 2,506,900 AVI414 Ertiga
DUOI LUOT GIO (CHUA SON). 2,191,046 AVI414-E31 Ertiga
OP TRANG TRI, HONG XE (CHUA SON). 1,900,199 AVI414-E31 Ertiga
OP PO. 690,399 AVI414 Ertiga
OP CANG DUOI TRUOC (PRIMER). 4,269,200 AVI414 Ertiga
OP CANG SAU DUOI (PRIMER). 5,027,000 AVI414 Ertiga
OP HONG BAC CUA (PRIMER). 5,564,900 AVI414 Ertiga
CAN TRUOC (CHUA SON). 3,949,052 AVI414-E31 Ertiga
CAN SAU (CHUA SON). 4,517,819 AVI414-E31 Ertiga
OP BAC CUA (CHUA SON). 5,041,343 AVI414-E31 Ertiga
OP CANG TRUOC CHROME. 1,223,248 AVI414 Ertiga
OPDEN SUONG MU. 786,466 AVI414 Ertiga
OP TRANG TRI DEN SUONG MU (CHROME). 629,173 AVI414-E31 Ertiga
OP TRANG TRI, CALANG TRUOC (CHROME). 1,493,929 AVI414-E31 Ertiga
OP TRANG TRI CUA. 1,438,777 AVI414-E31 Ertiga
TAM LOT SAN. 1,163,800 AVI414 990H0-990AXV000 Ertiga
MIENG CACH AM DONG CO. 865,957 AVI414 Ertiga
DEN SUONG MU. 2,600,312 AVI414 Ertiga
CHUP ONG XA (CHROME). 585,152 AVI414-E31 Ertiga
OP BAC CUA HAU. 1,413,874 AVI414-E31 Ertiga
CHUP MAM. 112,012 AVI414 Ertiga

Đối với một số linh kiện phụ tùng đặc biệt, bằng hệ thống đặt hàng hiện đại dành riêng cho đại lý, quý khách có thể biết trước giá cả, thời gian đặt hàng, lịch vận chuyển, ngày đến để tiện theo dõi và sắp xếp.

Suzuki Việt Nhật khuyến khích khách hàng sử dụng linh kiện phụ tùng thay thế chính hãng để đảm bảo tính tương thích, sự ổn định trong vận hàng và tính thẩm mỹ cao.

Suzuki Việt Nhật hân hạnh phục vụ Quý khách

Our Social Facebook | Google

Top